SMJEŠTAJ

Turističke zajednice ne posreduje u rezerviranju smještaja. Molimo Vas da za informacije o objektu i rezervaciju smještaja kontaktirate vlasnika objekta direktno ili posredstvom turističke agencije. Za istinitost podataka i opisa objekta odgovoran je vlasnik objekta!

Link vodi na prikaz smještaja za svaku pojedinu općinu, odnosno područje svake turističke zajednice.

Prapratno Camping
  • privatni smještaj

  • hoteli

  • kampovi

Hotel Faraon Trpanj
  • privatni smještaj

  • hoteli

  • kampovi

Drače Janjina
  • privatni smještaj

Orebić
  • privatni smještaj

  • hoteli

  • kampovi

Pelješac

Turističke zajednice, Janjina, Ston i Trpanj, napravile su portal da bi objedinile ponudu Pelješca prema turistima.

Portal će se dopunjati novim informacijama.

Navedene turističke zajednice zajednički su pripremile i odgovaraju za poštivanje privatnosti na ovom portalu.

Pelješac, Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatska

© 2020 

KONTAKT

TZO Ston

tzston@gmail.com

TZO JANJINA

tzo-janjina@du.t-com.hr

TZO TRPANJ

tzo-trpanj@du.t-com.hr

TZO OREBIĆ

info@visitorebic-croatia.hr