PELJEŠKE PRIČE

PELJEŠKI ROMEO I JULIJA

Bila je to priča o pravoj ljubavi, ali s tragičnim krajem, pa Orebićani danas kažu da su i oni imali svoje Romea i Juliju. O njemu se zna dosta toga, a o njoj gotovo ništa.

 

Pelješac

Turističke zajednice, Janjina, Ston i Trpanj, napravile su portal da bi objedinile ponudu Pelješca prema turistima.

Portal će se dopunjati novim informacijama.

Navedene turističke zajednice zajednički su pripremile i odgovaraju za poštivanje privatnosti na ovom portalu.

Pelješac, Dubrovačko-neretvanska županija, Hrvatska

© 2020 

KONTAKT

TZO Ston

tzston@gmail.com

TZO JANJINA

tzo-janjina@du.t-com.hr

TZO TRPANJ

tzo-trpanj@du.t-com.hr

TZO OREBIĆ

info@visitorebic-croatia.hr